Push 330EC (240ml) – Thuốc đặc trị cỏ hậu nảy mầm

Push 330EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nảy mầm có tác động lưu dẫn, đặc trị nhóm cỏ hòa bản (Poaceae) đặc biệt là 2 loại cỏ quan trọng nhất trên ruộng lúa là: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm