Antaco 500EC (450ml) - Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm | Phân Dơi Số 1

Antaco 500EC (450ml) – Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm

38,000 

Thuốc trừ cỏ Antaco 500EC diệt cỏ hòa bản, lồng vực, chỉ, túc, đuôi chồn, mần trầu, cỏ lác, cỏ gấu, cỏ lá rộng: dền gai, cỏ ráy, mắc cỡ trên lạc (đậu phộng), ngô (bắp), mía, khoai mỳ (sắn)

Tư Vấn Mua Hàng