Atabar 800EC – Thuốc trừ mầm cỏ đặc hiệu

Atabar 800EC là thuốc trừ cỏ diệt mầm trên cây trồng cạn. Thuốc kím hãm sự phát triển và phân chia tế bào, làm rễ cỏ không mọc được, mầm bị thối và chết.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm