Amistar Top 325SC (100ml) - Thuốc trừ bệnh | Phân Dơi Số 1

Amistar Top 325SC (100ml) – Thuốc trừ bệnh

252,000 

Amistar Top 325SC – Thuốc trừ bệnh phổ rộng trên lúa, phòng và trị bệnh đốm vằn, vàng lá chín sớm và lem lép hạt.

Tư Vấn Mua Hàng