Phân Dơi Hữu Cơ – Túi 5kg

Phân dơi hữu cơ (Bat Guano) là phân hữu cơ tự nhiên từ dơi, chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hỗ trợ cho sự sinh trưởng và phát triển toàn diện của cây trồng.