Phân bón hữu cơ sinh học Chicmanure Force Verte (Phân Gà Hà Lan) được nhập nguyên kiện từ Hà Lan. Phân bón chuyên dụng cho rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp. Giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Phân bón hữu cơ sinh học Chicmanure Force Verte (Phân Gà Hà Lan) được nhập nguyên kiện từ Hà Lan. Phân bón chuyên dụng cho rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp. Giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.