Storm 0.005% Block bait (1kg) - Thuốc diệt chuột | Phân Dơi Số 1

Storm 0.005% Block bait (1kg) – Thuốc diệt chuột

Thuốc diệt chuột Storm 0.005% Block bait là bả trừ chuột chống đông máu thế hệ mới, diệt chuột rất hiệu quả. Sản phẩm của Basf (Đức).

Tư Vấn Mua Hàng