Saicoba 500EC (900ml) – Thuốc trừ mầm cỏ

Thuốc trừ cỏ mầm Saicoba 500EC là loại thuốc trừ cỏ có tính nội hấp qua mầm, chồi và rễ, diệt cỏ mầm trên cây bắp, khoai, mì, đậu phộng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm