Topshot 60OD (250ml) – Thuốc trừ cỏ

Topshot 60OD là thuốc diệt cỏ lưu dẫn, hậu nảy mầm sớm, an toàn cho cây lúa, diệt hầu hết các loài cỏ trên ruộng lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm