Compass 60OD – Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm

Compass 60OD là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, được hấp thu nhanh qua lá, thân, rễ. Dùng diệt cỏ đuôi phụng, lồng vực, cói lác và lá rộng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm