Score 250EC (50ml) - Thuốc trừ bệnh đặc hiệu | Phân Dơi Số 1

Score 250EC (50ml) – Thuốc trừ bệnh đặc hiệu

64,900 

Score 250EC (50ml) – Thuốc trừ bệnh đặc hiệu, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh trong thân, lá… để tầm soát và tiêu diệt nấm bệnh.

Tư Vấn Mua Hàng