Figo 100EC (100ml) -Thuốc diệt cỏ

Figo 100EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nẩy mầm, dùng để trừ các loại cỏ hòa bản trên ruộng Lúa sạ như: Cỏ lồng vực (cỏ gạo), cỏ đuôi phụng…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm