Tenchu Pro 350WP (50g) – Thuốc trừ sâu

Tenchu Pro 350WP (50g) – Thuốc trừ sâu đặc trị Rầy xanh hại chè, Bọ phấn hại sắn, Bọ nhảy hại cải xanh, Rầy nâu hại lúa

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm