Renato 200SL (900ml) – Thuốc trừ cỏ

159,900 

Renato 200SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, phổ diệt cỏ rộng được nhiều các loại cỏ dại: cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ mần trầu, cỏ túc, diền gai, rau sam, mắc cở…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm