Folicur 430SC (100ml) – Thuốc trừ bệnh và ngâm giống

Folicur 430SC là thuốc trừ nấm bệnh và xử lý hạt giống, có phổ rộng, phòng trừ tốt bệnh lem lép hạt. đốm (khô) vằn, lúa von (xử lý giống)

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm