Whip’S 7.5EW (100g) – Thuốc trừ cỏ Bayer

Whip’S 7.5EW là chuyên gia trừ cỏ hòa bản như cỏ đuôi phụng, cỏ gạo cỏ chỉ trên ruộng lúa, cây lạc (đậu phộng).

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm