Whip’S 6.9EC (100g) – Thuốc trừ cỏ Bayer

Với hoạt chất Fenoxaprop-P-Ethyl, Whip’S 6.9EC là chuyên gia trừ cỏ hòa bản như cỏ đuôi phụng, cỏ gạo cỏ chỉ trên ruộng lúa (lúa gieo thẳng)

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm