Topgun 700WP (14g) – Thuốc trừ cỏ

20,900 

Topgun 700WP diệt sạch các loại cỏ dại trên ruộng lúa với chỉ một lần phun. Diệt trừ cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác, rau mương rau bợ…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm