Onecide 15EC (90ml) – Thuốc trừ cỏ

Onecide 15EC diệt sạch các loại cỏ thuộc họ hòa bản như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ bông tua, cỏ chỉ; cỏ mần trầu, cỏ mật, cỏ lá tre, cỏ ống, cỏ túc, cỏ sâu róm, lúa rày (lúa chét)…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm