Thiamax 25WG (20g) – Thuốc trừ sâu

21,900 

ThiamaX 25WG sử dụng để diệt triệt để trứng mới nở, rầy cám, rầy trưởng thành trên cây lúa, bảo vệ hữu hiệu cây trồng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm