Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ

Cây sinh trưởng trung bình, lá to màu lá xanh nhạt, chống chịu virus tốt. Ra hoa cái rất sớm và rất rộ, nụ cái sáng màu, hoa đực nhiều và ra sau hoa cái.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm