Hạt Giống Xà Lách

Cây phát triển nhanh, lá xanh bóng, ăn ngon, giòn.