Hạt Giống Bí Siêu Đọt và Bông | Phân Dơi Số 1

Hạt Giống Bí Siêu Đọt và Bông

Sinh trưởng mạnh, ngọn (đọt) nhiều, ngọn mập (to) và xanh mướt, có thể thu được nhiều ngọn, bông.

Tư Vấn Mua Hàng