Hạt Giống Rau Muống Lá Tre

Rau muống lá trắng dài, thân to mập, cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh.
Thu hoạch 20 – 25 ngày sau gieo. Các lứa sau 8 – 10 ngày.

Mua Ngay