Hạt Giống Bắp Nếp Nù

  • Sinh trưởng mạnh, độ đồng đều rất cao, chiều cao cây trung bình, bộ lá thưa, hạn chế được bệnh hại.
  • Bộ rễ phát triển mạnh ít đổ ngã.
Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm