Hạt Giống Bí Đỏ Trái Tròn F1

  • Giống bí đỏ trái tròn F1 cây khỏe, kháng bệnh virus rất tốt.
  • Hạt giống bí đỏ trái tròn F1 đặc biệt trồng được quanh năm.
Mua Ngay