Hạt Giống Dưa Chuột Baby F1

Tỷ lệ nảy mầm cao, dễ trồng và phát triển nhanh.

Mua Ngay