Hạt Giống Khổ Qua Mini F1

  • Năng suất rất cao, 5 – 7 kg/dây, trái thu rộ từ lứa thứ 5 – 6.
  • Trái khổ qua mini có màu xanh nhạt, trái bóng, dày cơm, không bị nứt trái trong mùa mưa.
  • Trái dài 13 – 14 cm, chiều dài trái khổ qua mini không thay đổi cho tới cuối vụ.
Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm