Hạt Giống Đậu Xanh | Phân Dơi Số 1

Hạt Giống Đậu Xanh

  • Đậu xanh là loại cây thuộc thân thảo, mọc đứng, lá có đặc điểm mọc kép 3 lá, lá có lông.
  • Quả hình trụ thẳng, cho hạt hình tròn, nhỏ, ruột có màu vàng.
Tư Vấn Mua Hàng