Hạt Giống Cải Xanh Baby | Phân Dơi Số 1

Hạt Giống Cải Xanh Baby

Cây cải xanh baby sinh trưởng khỏe, thân to, phiến lá lớn. Ít sâu bệnh.

Tư Vấn Mua Hàng