Hạt Giống Củ Cải Trắng | Phân Dơi Số 1

Hạt Giống Củ Cải Trắng

Thời gian bắt đầu thu hoạch: Vụ chính: 60 – 70 ngày sau gieo, năng suất trung bình.
Vụ muộn: 80 – 100 ngày sau gieo, năng suất thân, lá, củ cao nhất.
Vụ hè chỉ 25 – 35 ngày sau gieo, năng suất thấp, củ bé có vị hăng gắt.

Tư Vấn Mua Hàng
Mã: VG10 Danh mục: , Từ khóa: