Hạt Giống Cải Thìa

Cải thìa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong khoảng thời gian ngắn.