Sul-elong 80WG (100g) – Thuốc trừ nhện

Sul-Elong 80WG sử dụng đặc trị nhện gié (nhện bạc, rệp gié) trên lúa, nhện long nhung, nhện đỏ trên nhãn, bệnh phấn trắng trên cao su, cây ăn trái và rau màu, bệnh đốm nâu (đốm trắng) cho thanh long.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm