Secure 10EC (40ml) - Thuốc trừ sâu | Phân Dơi Số 1

Secure 10EC (40ml) – Thuốc trừ sâu

Secure 10EC diệt trừ hiệu quả các loại sâu nhện đã kháng thuốc nhóm lân hữu cơ, carbamate, cúc tổng hợp và cả các thuốc nhóm điều hòa sinh trưởng.

Tư Vấn Mua Hàng