Sunrice 15WG (2g) – Thuốc trừ cỏ Bayer

Sunrice 15WG là thuốc trừ cỏ hậu nảy mần, lưu dẫn, diệt trừ hiệu quả cỏ lá rộng, cỏ lác, cỏ chác và rau bợ trên ruộng lúa

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm