Ansaron 80WP (1kg) – Thuốc trừ cỏ

Ansaron 80WP diệt trừ hữu hiệu các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, cà phê, khoai mì, sắn như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mắc cỡ…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm