BM Diuron 80 WP – Thuốc diệt trừ cỏ dại

BM Diuron 80 WP là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, nội hấp, lưu dẫn tiền nảy mầm sớm. Phổ tác động rộng, trừ được nhiều đối tượng cỏ hại trên đồng ruộng, hiệu lực kéo dài.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm