Pyanchor Gold 8.5EC (400ml) – Thuốc trừ cỏ

Pyanchor Gold 8.5EC là thuốc trừ cỏ cho ruộng lúa, đăc trị cỏ đuôi phụng, lồng vực và nhiều loại cỏ khác. Phun kỹ một lần, trừ cỏ suốt vụ. Rất an toàn cho lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm