AZET 80WP (100g) – Thuốc trừ cỏ

AZET 80WP là loại thuốc diệt cỏ chọn lọc tiền nẩy mầm, có tác dụng nội hấp diệt các loại cỏ hàng niên trên đất trồng ngô (bắp).

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm