Valux 500EC (450ml) – Thuốc trừ cỏ

Valux 500EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, tác dụng nội hấp, diệt trừ tất cả các loại cỏ hòa bản và lá rộng hàng niên mọc từ hạt trên cây đậu phộng, bắp, khoai…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm