Upper 400SC (240ml) – Thuốc trừ bệnh

Upper 400SC là thuốc trừ bệnh kết hợp và cộng hưởng của 2 hoạt chất, giúp phòng trừ hiệu quả nhiều bệnh hại trên nhiều loại cây trồng

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm