Help 400SC (250ml) – Thuốc trừ bệnh cho cây trồng

Help 400SC đặc trị bệnh lem lép hạt trên lúa, bênh thán thư trên nhiều loại cây trồng.

Hoạt chất: Azoxystrobin + Difenoconazole.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm