Trobin Top 325SC (240ml) – Thuốc trừ bệnh

Trobin Top 325SC – Thuốc trừ bệnh đặc trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt lúa.

Azoxystrobin + Difenoconazole.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm