Monceren 250SC (240ml) - Thuốc trừ bệnh | Phân Dơi Số 1

Monceren 250SC (240ml) – Thuốc trừ bệnh

67,900 

Monceren 250SC chứa hoạt chất Pencycuron 250g/L

Đặc trị bệnh lở cổ rễ, đốm vằn trên bông vải, rau màu và lúa do Rhizoctonia sp gây ra.

Tư Vấn Mua Hàng