Nativo 750WG (6g) – Thuốc trừ bệnh

16,900 

Nativo 750WG – Thuốc phòng trừ bệnh đốm vằn, đạo ôn (là & cổ bông), lem lép hạt.

Hoạt chất: tebuconazol và trifloxystrobin.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm