Cabrio Top 600WG (100gr) – Thuốc trừ bệnh

55,600 

Cabrio Top 600WG (100gr) đặc trị Sương mai và Thán thư.

Hoạt chất : Metiram Complex 550g/kg + Pyraclostrobin 50g/kg (min 95%)

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm