Amistar 250SC (20ml) – Thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới

Thuốc trừ bệnh Amistar 250SC là có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Amistar 250SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm