Flykil 95EC (20ml) – Thuốc dẫn dụ ruồi

Flykil 95EC là thuốc dẫn dụ côn trùng, sử dụng bằng cách dùng đặt vào bẫy để dẫn dụ và loại bỏ ruồi đực để không gây hại trái.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm