Jianet 50EC (750ml) – Thuốc dẫn dụ ruồi

Sử dụng để diệt các loại ruồi đục quả, dùng cho các loại cây nông nghiệp như: hồ tiêu, lúa, chanh dây, cà phê, gấc, bưởi,…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm