Alfatin 1.8 EC (20ml) – Thuốc trừ sâu sinh học

Alfatin 1.8 EC (20ml) là thuốc trừ sâu sinh học, có tác dụng tiếp xúc vị độc. Sử dụng đặc trị sâu tơ hại bắp cải và sâu cuốn lá hại lúa

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm